Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Utdrag ur jordeboken över alla kronohemman och lägenheter i häradet samt de persedlar som varje hemman betalade. Häradsskrivaren skulle årligen sammanställa ett specialextrakt, som granskades av kronofogden. Över sockensummorna upprättades sedan ett sammandrag för hela häradet som visade summorna av de räntor och persedlar som uppburits i häradet. Specialextraktet utgjorde grunden för förvandlingsuträkningen i ”specialräkningen”.

Finsk beskrivning

maakirjan erityisote

Maakirjaote, johon oli merkitty kaikki kruununtilat ja rakennukset kihlakunnassa sekä niiden maksamat veroparselit eli verotuotteet.Kihlakunnankirjuri laati erityisotteen vuosittain ja sen tarkasti kruunuvouti. Pitäjänkohtaisista summista luotiin koko kihlakuntaa ja sen verotusta koskeva yhteenveto.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Tredje delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 841, 948, 925, 1050.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 328 (specialräkning).

Andra språk

Dåtida finska erikoistili

Synonymer

specialräkning

Se vidare