Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på Åbo domkyrkas formulärbok. Den donerades till domkyrkan av biskop Hemming omkring 1354.

Finsk beskrivning

Turun tuomiokirkon mallikirjekokoelma*

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

formularum de diuersis formis litterarum et processuum