Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Form av bevisföring som förutsätter medverkan från Guds sida. Flera landskapslagar omnämnde gudsdom som något förgånget. Landskapslagarna omnämnde enbart järnbörd men liturgiska handskrifter visar att också kallvattenprov och födoämnesordal förekom under medeltiden i Sverige. Gudsdom infogades i det medeltida benediktionssystemet och framstod förmodligen som ett sacramentalium. Många förbud mot gudsdom är kända; det senaste från 1320.

Finsk beskrivning

jumalantuomio

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

ordalium