Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Den avgift mäklare i Stockholm av ålder insamlade och som de från 1720 ålades att utkräva av såväl köpare som säljare. Avgiften användes som understöd åt mäklares fattiga änkor och omyndiga barn.

Finsk beskrivning

Pyhän Hengen penninki*, kaupanvahvistusmaksu

Sopimuksenteon yhteydessä maksettu pieni maksu, jonka meklarit Tukholmassa vaati sekä myyjältä että ostajalta kaupan vakuudeksi vuodesta 1720. Raha käytettiin meklarien leskien ja orpojen hyväksi.

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 . http://runeberg.org/nf/

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Wikipedia Wikipedia – Den fria encyklopedin, http://sv.wikipedia.org/

Andra språk

Latin Denarius Dei, Denarius Sancti Spiritus
Tyska gottespfennig, heiliggeistpfennig

Synonymer

denarius Dei
denarius Sancti Spiritus