Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Delbetalning som överlämnades omedelbart i samband med en ekonomisk transaktion. I Sverige förekom benämningen enbart i de medeltida stadslagarna. I Magnus Erikssons stadslag användes gudspenning parallellt med fästepenning vid hushyra. Gudspenning kunde lämnas både vid köp av fast egendom och vid köp av lösegendom.

Finsk beskrivning

käsiraha

Osamaksu, joka suoritettiin heti kaupanteon yhteydessä. Nimitys esiintyy Ruotsissa vain keskiaikaisissa kaupunginlaeissa. Maunu Eerikinpojan kaupunginlaissa nimitys tarkoitti käsirahaa talonvuokrauksen yhteydessä. Käsirahaa voitiin maksaa periaatteessa sekä irtaimen että kiinteän omaisuuden kaupan yhteydessä.

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , V: 555.

Andra språk

Dåtida finska käsiraha

Se vidare