Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Avgift som påven utkrävde från England, de nordiska länderna, Polen och 1320–1350 av Tyska orden. Avgiften infördes i Sverige på mötet i Linköping 1153. I princip utgick den med en penning av varje självständigt hemman. Avgiften utgick inte från Uppsala stifts norra del och från Åbo stift. I princip utgick avgiften från Sverige under hela medeltiden, men från 1400-talet är endast sporadiska notiser bevarade.

Finsk beskrivning

pietarinpenninki, pietarinraha

Maksu, jota paavi vaati Englannilta, Pohjoismailta, Puolalta ja vuosina 1320–1350 myös Saksalaiselta ritarikunnalta. Periaatteessa jokaisen itsenäisen tilan tuli maksaa osuutenaan penninki tätä veroluonteista maksua.

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II: 669.

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , XIII: 251ff.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Andra språk

Latin denarius sancti Petri

Synonymer

denarius sancti Petri
peterspengar