Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Vid en järnvåg anställd arbetare med uppgift att där ombesörja in- och utvägning samt transport av järn.

Finsk beskrivning

raudankantaja*

Rautateiden palveluksessa ollut työmies, jonka tehtävänä oli hoitaa raudan punnitseminen sekä kuljetus.

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/