Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tull som betalades för järn och järnvaror som infördes till eller utfördes från landet.

Finsk beskrivning

rautatulli*

raudalle ja rautatavaroille langetettu tulli

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk