Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Chef för en järnvåg vid Järnvräkeriet 1604–1855.

Finsk beskrivning

rautavaakamestari*

Raudantarkistamon vaa'asta vastannut päällikkö 1604–1865

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/