Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Järnvågsattest eller utförselbevis rörande viss till utförsel anmäld kvantitet av järn.

Finsk beskrivning

rautatodistus*

Todistus raudan punnitsemisesta rautavaa'alla tai todistus oikeudesta viedä tietty määrä rautaa.

Källor

Modée, Reinhold Gustaf , Utdrag ur alla ifrån 1718 års slut till 1794 års slut utkomne Publique Handlingar, Placater, Förordningar, Resolutioner och Publicationer som Riksens Styrsel samt Inwärtes Hushållning och Författningar i gemen, jämwäl ock Stockholms stad i synnerhet angå I–X 1742–1829 , 1748: IV: 2514.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

1500-tal
1600-tal
1700-tal
1800-tal

1500–1809 (Finland)