Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Skrivare som upprättade så kallade kegenregister, ett kontrollsystem för uppgifter i införsel- och utförsellängderna under 1500-talet och fram till 1600-talets början.

Finsk beskrivning

tuonti- ja vientirekisterin pitäjä*

Källor

Smith, William , Studier i Svensk Tulladministration. Första delen: Från äldsta tid till omkring 1718 , 3 , Stockholm: 1950 , 167.

Wikberg, Karin , Alla dessa tullar – en arkivguide: en vägledning till tullarkiv och tullhandlingar i Riksarkivet , 26 , Stockholm: Riksarkivet 2006 .

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare