Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kontrollsystem för uppgifter i införsel- och utförsellängderna under 1500-talet och fram till 1600-talets början.

Finsk beskrivning

vienti- ja tuontirekisteri*

Källor

Wikberg, Karin , Alla dessa tullar – en arkivguide: en vägledning till tullarkiv och tullhandlingar i Riksarkivet , 26 , Stockholm: Riksarkivet 2006 .

Andra språk

Inga termer på andra språk