Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Lemlästare, rådbråkare. Kavlaren verkställde ett visst straff genom att krossa, sönderbryta lemmarna eller andra kroppsdelar med hjälp av till exempel ett hjul eller en järnstång.

Finsk beskrivning

teilaaja, mestaaja; pyöveli; raa’at ruumiinrangaistukset toteuttanut mestaaja

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

bräckare