Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Äldre beteckning för att gå i borgen för någon, ställa säkerhet för något. I Finland också i betydelsen fullgöra ekonomiska skyldigheter.

Finsk beskrivning

taata jonkin puolesta, turvata

hoitaa taloudelliset velvoitteensa

Källor

Marita Perssons dombokslexikon, http://www.domboksforskning.se/dombokslexikon.htm

Rothstén, F.W. , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1883 . http://www.genealogia.fi/hakem/sanasto/sanastoesi.htm

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk