Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Borgensman, borgesman: en som gått i borgen för någon eller ställt säkerhet för något.

Finsk beskrivning

takaaja, takausmies

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

kautionist