Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på minderårig som inskrevs som student vid universitet med borgen av sin informator eller annan person för att han under vistelsen vid universitetet skulle inhämta de nödvändiga kunskaperna.

Finsk beskrivning

takuuopiskelija*

alaikäinen opiskelija, jonka suosittelija tai muu henkilö takaa, että hän tulee opiskelemaan vaaditut asiat yliopistovuosiensa aikana

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk