Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Skrift genom vilken någon iklär sig borgensansvar.

Finsk beskrivning

takuukirja, takuukirjelmä

asiakirja, jolla sitoutuu takuuvastuuseen

Källor

Schmedeman, Johan , Kongl. stadgar, förordningar bref och resolutioner, ifrån åhr 1528 in til 1701 angående justitiæ och executions-ährender 1706 , 236.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 181.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk