Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Person som meddelar undervisning; lärare, preceptor eller informator.

Finsk beskrivning

opettaja

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk