Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på johanniterordens ordenshus. Kommendan underlydde ett prioritat. De enskilda ordenshusen styrdes av kommendatorer, provisorer eller preceptorer. I slutet av medeltiden kallades föreståndaren vanligen prior.

Finsk beskrivning

johanniittojen ritarikuntatalon nimitys

Källor

Inga källor