Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Styresman för en kommenda inom johannitorden. Terminologin var vacklande. Styresmännen kunde också kallas provisorer eller preceptorer. I slutet av medeltiden användes vanligen prior. År 1465 fastslogs att endast präster och tjänande bröder kunde vara kommendatorer. Johanniterriddare fanns knappast i Norden under denna tid. Kommendatorerna utsåg elektorer som efter 1467 valde priorn för Dacia.

Finsk beskrivning

komtuuri; johanniittatalon eli kommendan johtaja

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk