Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Johannitordens högsta styresman. Han valdes på livstid bland riddarna av generalkapitlet. I förvaltningen biträddes han av ett råd som bestod av ordens högsta ämbetsmän. Stormästaren och rådet utnämnde priorer, baillier och kommendatorer. Vid behov sände de ut visitatorer.

Finsk beskrivning

suurmestari

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , VII: 601.

Tietosanakirja I-XI , Helsinki: Tietosanakirja-osakeyhtiö 1909–1922 , III: 1407–1408. http://runeberg.org/tieto/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

Kristi fattigas tjänare och väktare av hospitalet i Jerusalem