Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Johannitordens högsta beslutande organ. Generalkapitlet bestod av alla ordens riddare. Det utsåg stormästare och de högsta ämbetsmännen, som bildade ett råd för att bistå stormästaren i förvaltningen.

Finsk beskrivning

yleiskapituli (johanniittain ritarikunta)

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk