Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Korporation av riddare, präster och tjänande bröder. Dess uppgift var att bistå och skydda pilgrimerna som reste till det Heliga landet samt med vapen kämpa för den kristna tron. Ursprungligen i Palestina kom etapporganisationen att omfatta hela det kristna Europa. Påven bekräftade johanniternas organisation 1113 och stadfäste johanniterorden 1154. I Europa organiserades kommender, som lydde under priorat. Sedan 1462 var johanniterorden indelad i åtta nationer eller tungor. Orden leddes av en stormästare och det högsta beslutande organet var generalkapitlet. I förvaltningen biträddes stormästaren av ett råd. Rådet bestod på 1400-talet av ordens högsta ämbetsmän som samtidigt var tungornas ledare. I Sverige grundades johanniterordens kloster i Eskilstuna på 1100-talet. Under 1400-talet grundades ytterligare två kloster. Efter reformationen delades orden i en katolsk gren som kallades malteserorden och en evangelisk gren som behöll namnet johanniterorden.

Finsk beskrivning

johanniittain ritarikunta, johanniitat

Källor

Inga källor

Andra språk

Latin Religio sacre domus Hospitalis Sancti Johannis Hierosolimitani

Synonymer

hospitalsbröder
johanniterorden
Religio sacre domus Hospitalis Sancti Johannis Hierosolimitani
Sancte Johannis baptistae ordensbröder