Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Den tyska tungans ledare på Rhodos inom johannitorden. Storbaillin var samtidigt ordens fortifikationschef.

Finsk beskrivning

suurvouti* (johanniittain)

johanniittajärjestön saksalaisen kielialueen johtaja Rodoksella

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , VII: 600ff.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

stor-bailiff