Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Titel i den svenska konungatitulaturen 1581–1809 och för svenska prinsar under sent 1500-tal och tidigt 1600-tal. Titeln ingick också i ryska kejsarens och prinsarnas titulatur 1809–1886, därefter endast i kejsarens. Storfurstetiteln infördes av Johan III som också var hertig över Karelen, Harrien, Wierland, Wiek och flera andra landsändar, vilka från och med cirka 1582–1584 benämndes Karelen, Votski Pätin och Ingermanland i Ryssland, och Ester i Livland.

Finsk beskrivning

Suomen suuriruhtinas

Yksi Ruotsin kuninkaan titteleistä 1581–1809 sekä Ruotsin prinssien titteli 1500-luvun lopulta 1600-luvun alkupuolella, korvasi titteli ”Suomen herttua”. Myös Venäjän keisarin ja ruhtinaiden titteli 1809–1886, sen jälkeen ainoastaan keisarille kuuluva titteli.

Källor

Eng, Torbjörn , Det svenska väldet : ett konglomerat av uttrycksformer och begrepp från Vasa till Bernadotte. (Diss.) , 0081-6531; 201 2001 , 112, 118–121, 129.

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 8. http://runeberg.org/nf/

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 20: (1952–55): 160–161. http://runeberg.org/nf/

Andra språk

Dåtida finska Suomen suuriruhtinas

Synonymer

storfurste till Finland