Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under autonoma tiden benämning på myndighet som omedelbart (genom förhandling, föredragning eller verkställighet) bistod kejsaren och storfursten i styrelsen av Storfurstendömet Finland. Sådana myndigheter var Statssekretariatet för Storfurstendömet Finland, Kejserliga senaten för Finland, generalguvernörs- och prokuratorsämbetet.

Finsk beskrivning

hallitusvirasto

hallituslaitos

Källor

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 338.

Ståhlberg, K. J. , Suomen hallinto-oikeus. Yleinen osa 1913 , 47–48.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid