Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under medeltiden en krigar- och storgodsägararistokrati i Ryssland. I Novgorod kämpade de rika bojarsläkterna om makten. De förlorade sin ställning på 1470-talet när de ersattes av storfurstens handgångna män, av vilka bojarbarnen utgjorde en viktig grupp.

Finsk beskrivning

pajari

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk