Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på vissa boställen av krononatur som under 1700-talet uppkom på grund av landstatens brist på tjänsteboställen. Bohemmanen inrättades vanligen på andra staters indelta hemman. Innehavaren kallades åbo (och var oftast en länsman, häradsskrivare eller kronofogde) och betalade samma skatter och avgifter till kronan som andra kronohemman. Benämningen infördes 1782.

Finsk beskrivning

virkatalo, virkatila

Nimitys tietyille kruununluontoiselle asunnoille, joita syntyi 1700-luvulla virka-asuntojen puutteen takia. Kyseinen virka-asunto järjestettiin tavallisesti toiselle virkakunnalle tarkoitetulle tilalle, asukkaasta käytettiin nimitystä ”åbo” ja hän oli tavallisesti nimismies, kihlakunnankirjuri tai kruunuvouti. Tilan tuli maksaa kruunulle samat verot kuin muidenkin kruunutilojen. Nimitys otettiin käyttöön 1782.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Första delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 85–86.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska asuintila, virkatalo