Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Frälsegård i Kexholms län på 1500- och 1600-talet.

Finsk beskrivning

pajarintila*

Rälssitila Käkisalmen läänissä 1500- ja 1600-luvuilla.

Källor

Almquist, Johan Axel. , Den civila lokalförvaltningen i Sverige 1523–1630. Med särskild hänsyn till den kamerala indelningen 1 , Stockholm: Norstedt 1919–1922 .

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

bojarsgård