Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på en cirka 30 centimeter lång rikt sirad stav, som ofta fördes av en armés högste befälhavare som ett tecken på hans värdighet.

Finsk beskrivning

komentosauva

Noin 30 cm pitkä, rikkaasti koristeltu sauva, joka kuului armeijan ylimmälle komentajalle (esimerkiksi sotamarsalkalle) merkkinä hänen arvostaan.

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk