Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Fast syssla på hovstaten från Karl IX:s tid med uppgift att undervisa unga adelsmän som uppvaktade vid hovet.

Finsk beskrivning

paashihovimestari*

Nuoria aatelismiehiä eli paasheja hovissa opettanut henkilö.

Källor

Bennich-Björkman, Bo , Författaren i ämbetet. Studier i funktion och organisation av författarämbeten vid svenska hovet och kansliet 1550–1850. (diss.) , 5 , Uppsala: Svenska Bokförlaget 1970 , 139.

Hof-calender (utg. Kongl. Vetenskapsacad.) , Kungl. vetenskapsakademien 1749–1813 , 1783, 1788, 1789, 1793, 1800.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

pagernas hovmästare
pagernas preceptor