Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på lägre befattning utan lön, tjänst med lön.

Finsk beskrivning

virka

toimi

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , III. 466.

Andra språk

Inga termer på andra språk