Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på en intern arbetsordning utfärdad av ämbetsverkets högsta tjänsteman.

Finsk beskrivning

työsääntö

viraston ylimpien virkamiesten laatima sisäisen työ- ja toimintaoihjeistus

Källor

Bagger-Jörgensen, O. , Lantmäteriets organisation. I: Svenska lantmäteriet 1628–1928. Historisk skildring I: 1–84 , Stockholm: Utgiven av Sällskapet för utgivande av Lantmäteriets Historia 1928 , 18.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid