Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Grundlag som bestämmer riksdagens organisation och verksamhet. I Finland stiftades 1928 en riksdagsordning, vilken år 2000 ersattes med riksdagens arbetsordning.

Finsk beskrivning

valtiopäiväjärjestys

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II: 872.

Nationalencyklopedin (i Sverige), http://www.ne.se/om/encyklopedi

Nousiainen, Jaakko , Finlands politiska system , Stockholm: Svenska bokförlaget, Norstedts 1966 , 149.

Riksdagens webbplats, http://www.riksdagen.fi

Uppslagsverket Finland (den digitala versionen av 2:a utgåvan från 2003–2007), http://uppslagsverket.fi/start/