Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Extraordinarie befattning, i motsats till ordinarie befattning, med avlöning bestående av arvode. Befattningarna upphörde med tjänstemannalagstiftningen 1949.

Finsk beskrivning

palkkiotoimi

ylimääräinen toimi, jonka haltija ei kuulunut vakituiseen virkakuntaa ja josta maksettiin palkkiokorvausta

Källor

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 29.