Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Extraordinarie tjänst, i motsats till ordinarie tjänst, med avlöning bestående av årsarvode. Tjänsterna upphörde med tjänstemannalagstiftningen 1949.

Finsk beskrivning

palkkiovirka

ylimääräinen virka, josta maksettiin palkkiokorvausta

Källor

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 29.

Ståhlberg, K. J. , Suomen hallinto-oikeus. Yleinen osa 1913 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/