Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på betalning för utfört arbete eller visst slag av avlöning av tjänsteman, särskilt åt vikarie (den som förrättar annans tjänst) och person som under vakans sköter en tjänst.

Finsk beskrivning

palkkio, korvaus

Suoritetusta työstä tai virkamiehen sijaisuudesta annettu maksu

Källor

Inga källor