Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Belopp som är anslaget till gratifikationer åt tjänstemän och för vars användning man inte behöver lämna redovisning.

Finsk beskrivning

satunnaisia palkkioita varten varattu määräraha*

Källor

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 75.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska satunnainnaisiksi palkkioiksi pantu rahamäärä