Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Samlande benämning på de tidigaste svenska privata affärsbankerna, särskilt i anslutning till den övervakning av dem som idkades av Riksens ständers bank från 1667.

Finsk beskrivning

diskonttolaitos

Nimitys varhaisimmille yksityisille ruotsalaisille liikepankeille.

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 6 (diskont). http://runeberg.org/nf/

Pieni Tietosanakirja I–IV , Helsinki: Otava 1925–1928 , III: 637 (pankki). http://runeberg.org/pieni/

Riksarkivet i Sverige, http://riksarkivet.se/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

diskontoverk