Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Diskonteringsbolag bildat i Åbo 1805. Bolaget hade betydande kreditiv på Riksens ständers bank (Riksbanken) och skulle överlämna en del av vinsten till den.

Finsk beskrivning

Turun diskonttolaitos

Diskonttolaitos, joka perustettiin 1805 Turkuun. Laitoksella oli merkittävästi luottoa valtionpankkina toimineelta Riksens bank’enille ja sen tuli luovuttaa osa voitoistaan sinne.

Källor

Kuusterä, Antti & Juha Tarkka , Suomen Pankki 200 vuotta , Helsinki: Otava 2014 , passim.

Starbäck, C. Georg & P. O. Bäckström , Berättelser ur Svenska historien I–XI , Ny reviderad uppl. , Stockholm: F. & G. Beijers Förlag 1885–1886 , 9: 639. http://runeberg.org/sverhist/