Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Vikten av den motvikt på den hävstångsvåg som användes i Åbo. År 1602 betraktades åbobesmanet som det äldsta. År 1638 ersattes åbobesmanet av Örebro vikt och 1739 infördes viktualievikt som huvudvikt i hela riket.

Finsk beskrivning

Turun paino*

Turussa käytössä olleiden kiinteäpainoisten käsipuntarien vastapainon paino, jota pidettiin vuonna 1602 vanhimpana säilyneenä mittayksikkönä. Sen korvasi vuonna 1638 Örebron paino ja 1739 standardiksi nostettu viktuaalipaino, josta tuli vallitsiva painojärjestelmä koko valtakunnassa.

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk