Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Inrättning i Stockholm från 1787, som beviljade diskontlån och som ersatte Diskontkompaniet. Kontoret fick statligt grundkapital och drevs för statens räkning. När Riksgäldskontoret inrättades 1789 och började utge riksgäldssedlar bildades ett särskilt diskontverk för diskonteringen av dem.

Finsk beskrivning

Päädiskonttokonttori*

Diskonttolainoja myöntänyt laitos, joka perustettiin 1787 Tukholmassa.

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 6: 505-506 (diskont). http://runeberg.org/nf/