Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänstebeteckning för Lantmäteristyrelsens högsta chef efter 1928, med en överdirektör som biträde och ersättare.

Finsk beskrivning

Maanmittaushallituksen pääjohtaja

Maanmittaushallituksen ylimmän johtajan titteli vuodesta 1928 eteenpäin. Pääjohtajan apulaisena ja sijaisena toimi ylijohtaja.

Källor

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1928: nr 237: § 5–6: 738 .

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1953: nr 115: § 28: 335.