Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänstebeteckning för en generaldirektörs högra hand och ersättare vid chefsstyrt ämbetsverk under autonomin.

Finsk beskrivning

apulaispääjohtaja

Pääjohtajan lähin avustaja ja sijainen autonomian aikaisissa pääjohtajan johtamissa virastoissa.

Källor

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 137.