Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Befattning i den medeltida staden. Innehavarens egentliga uppgifter förutom eventuellt brandvärdering är okända. Befattningen var oavlönad. Den är med säkerhet känd endast från Arboga.

Finsk beskrivning

palonkatsoja*

tulipalojen arviointiin liittynyt työ keskiaikaisessa kaupungissa

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , II: 206.

Andra språk

Inga termer på andra språk