Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänst för unga adelsmän vid kungliga hovet.

Finsk beskrivning

paashi, hovipoika, hovipalvelija

Hovissa palvelijana toiminut nuori aatelismies.

Källor

Hof-calender (utg. Kongl. Vetenskapsacad.) , Kungl. vetenskapsakademien 1749–1813 , 1788.

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II: 634.

Tidigmoderna konkurser. Stockholms magistrat och rådhusrätt 1687–1849 (databas) , Stockholms stadsarkiv och Ekonomisk-historiska institutionen vid Uppsala universitet . http://www.tidigmodernakonkurser.se/