Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Adlig yngling som uppvaktade furstlig eller annan högt uppsatt person inne i hans eller hennes gemak. Under honom verkade ett antal pager. Drottning Kristina införde vid svenska hovet 1646 distinktionen mellan kammarpager som uppvaktade i monarkens rum och stallpager som knöts till Kungliga hovstallet. Enligt statskalendern 1729 var tolv pager underställda kammarpagen.

Finsk beskrivning

hovipoika, nuori kamaripalvelija, kamaripaasi

Nuori aatelinen, joka toimi ruhtinaan tai muun korkea-arvoisen henkilön palveluksessa hänen huoneessaan eli kamarissaan. Kuningatar Kristiina otti Ruotsin hovissa käyttöön vuonna 1646 erotuksen kamaripaasien (jotka palvelivat hallitsijan huoneistossa) ja tallipaasien (jotka palvelivat kuninkaallisilla hovitalleilla) välillä.

Källor

Ahlman, Ferdinand , Svenskt-finskt lexikon , 38 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1865 .

Henel, Andreas Jochim , von , Det Anno 1729 florerande Swerige, eller Fullkommelig Beskrifning Om den mycket kloka och högst-berömmeligste Regereingens Författning, Inrätt ning occh Beskaffenhet uti Riket , Leipzig: Zunkel 1730 , 152.

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 11: 893. http://runeberg.org/nf/

Persson, Fabian , Servants of Fortune. The Swedish Court between 1598 and 1721 (diss.) 1999 , 25.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/