Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Befattning vid hovet inom hovfruntimret för lågadliga eller ofrälse kvinnor som lydde under en kammarfru.

Finsk beskrivning

kamaripiika*

Alempisäätyinen naispalvelija hovissa.

Källor

Persson, Fabian , "Dog utlefwad cammarfröken" : det svenska hovfruntimret under stormaktstiden. Serie: Kvinnorna i toppen. Ingår i: Jämmerdal och fröjdesal / redaktör: Eva Österberg , Stockholm: Atlantis 1997 , 306ff.

Persson, Fabian , Servants of Fortune. The Swedish Court between 1598 and 1721 (diss.) 1999 , 111.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Se vidare