Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Före 1684 om ämbetsman som närmast under (riks)skattmästaren eller som dennes ställföreträdare innehade ledningen för ”kammarens” (Kammarkollegiums) verksamhet. Efter 1684 blev kammarpresident en ämbetstitel för Kammarkollegiums chef, och ersattes 1723 med titeln president.

Finsk beskrivning

kamaripresidentti*

kamarikollegion johdosta vastannut virkamies ennen vuotta 1684, sen jälkeen kamarikollegion päällikön virkatitteli

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Svenska tiden

1600-tal
1700-tal

1600-tal–1723