Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Manlig tjänare i hovtjänst, titel utan tjänstgöring i rang efter kammarherren, vilken han biträdde. År 1783 inrättades 24 nya kammarjunkartjänster av majors rang. Kammarjunkarkåren leddes av överstekammarjunkaren som hade generallöjtnants rang.

Finsk beskrivning

kamarijunkkari

Miespuolinen palvelija hovissa, mutta myös titteli ilman palvelusvelvollisuutta. Kamarijunkkari oli hovissa arvoasemaltaan kamariherran alapuolella ja avusti tämän työtä. Vuonna 1783 perustettiin 24 uutta majurin arvoista kamarijunkkarin tointa. Kamarijunkkarikuntaa johti ylikamarijunkkari, joka vastasi arvoltaan kenraaliluutnanttia.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 205.

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Tredje delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 1019.

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 . http://runeberg.org/nf/

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .

Suomenmaan virkojen ja virastojen nimiä suomeksi. Ehdotellut Aug. Ahlqvist II , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1865 , 226.

Andra språk

Dåtida finska kamarijunkkari

Synonymer

dörasven
kammarjunker